1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Techniki marketingowe przewoźników

Techniki marketingowe przewoźników, to nic innego jak realizacja polityki handlowej sprzedaży. Zgodnie z ustawą o transporcie kolejowym przewoźnicy są zobowiązani do publikowania swoich taryf przewozowych. Z reguły taryfy te zawierają tzw. stawki maksymalne od których udzielane są upusty, choć niekoniecznie. Coraz częściej przewoźnicy publikują taryfy tylko po to, by wypełnić nakaz ustawowy. Stawki przewozowe kształtują jednak w oderwaniu od postanowień taryfowych, ukrywając ten fakt przed klientami i de facto przed ustawodawcą.

W naszym kalkulatorze, jeśli poprawnie wprowadzicie wszystkie zmienne otrzymacie stawkę maksymalną wg Taryfy Towarowej PKP Cargo S.A. Jest ona także punktem odniesienia dla innych przewoźników. Jeśli znacie wysokość zniżek (upustów) stosowanych przez PKP Cargo S.A. wystarczy, że wprowadzicie je do kalkulatora w okno „upust”. Możecie wówczas między innymi precyzyjnie kontrolować specyfikacje z należnościami przewozowymi. Jeśli nie wiecie nic na ten temat, serwis zrobi to automatycznie. Musicie jednak pamiętać, że otrzymacie wartość orientacyjną, Cena ta będzie siłą rzeczy tzw. ceną bezpieczną, skonstruowaną na podstawie algorytmu będącego wypadkową cen rynkowych. Dającą jednak podstawę do kalkulacji biznesowej. Ustalenie ofertowe stawki przewozowej, a więc precyzyjne wymaga określenia kilku dodatkowych zmiennych - ważnych z punktu widzenia przewoźników, czego nie da się wykonać się w czasie rzeczywistym. Możecie tą czynność zlecić nam klikając w formularzu „wynik kalkulacji” link „Zlecam opracowanie ceny”.