1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Nazwa towaru

W transporcie kolejowym, podobnie jak taryfie celnej obowiązuje ujednolicona klasyfikacja towarów zwana w skrócie NHM (Zharmonizowany spis towarów). Każdy towar, który ma być transportowany koleją musi odpowiadać klasyfikacji zawartej w NHM. Należy pamiętać, że nazwy towarów potocznie używane w obrocie handlowym , często zupełnie inaczej sklasyfikowane są w NHM. Właściwy kod towaru, najlepiej składający się z 6-cyfr pozwoli sprawdzić, czy towar jest zaliczany do grupy towarów niebezpiecznych oraz nadać mu odpowiednie oznaczenia wg RID (Regulamin dla międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych). Ma to bardzo istotne znaczenie, bowiem przewoźnicy kolejowi w zależności od klasy zagrożenia przypisanej do towaru, podwyższają stawki przewozowe. Obowiązek wskazania przewoźnikowi, prawidłowego kodu zagrożenia ciąży na nadawcy.