1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Masa przesyłki

Gabaryty towaru oraz informacje czy towar będzie przewożony luzem, konfekcjonowany czy spaletyzowany – mają podstawowe znaczenie przy ustalaniu przewoźnego. Krótko mówiąc to, ile towaru załadujesz do wagonu – ma zasadnicze znaczenie dla każdego przewoźnika. Jeżeli jednorazowo masz możliwości wysyłki minimum 800 ton z jednej stacji nadania do tej samej stacji odbioru, to informacja ta wpływa zasadniczo na wysokość przewoźnego i powinieneś to wyraźnie zasygnalizować. Musisz pamiętać, że PKP Cargo SA naliczy przewoźne w ten sposób, że do wagonu możesz załadować nawet niewielką ilość towaru, a i tak zapłacicie minimum za 15 ton w wagonie dwuosiowym i za 30 ton w wagonie więcej niż dwuosiowym. W wagonie więcej niż dwuosiowym dla masy załadowanej powyżej 25 ton stawka przewozowa za tonę jest taka sama dla każdej następnej tony, ale pod warunkiem, że w wagonie ostatecznie załadujesz minimum 30 ton.