1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Skróty

AVV - Ogólna umowa o użytkowaniu wagonów

DIUM - Jednolity wykaz odległości dla międzynarodowych przewozów towarowych
DIUM zawiera odległości taryfowe między stacjami położonymi wewnątrz kraju, a przejściami granicznymi z krajami sąsiednimi. Mają one zastosowanie przy obliczaniu należności w międzynarodowych przewozach taryfowych, jeżeli taryfy międzynarodowe przewidują wykorzystanie DIUM.

NHM - Zharmonizowany spis towarów
Zharmonizowany Spis Towarów służy do określenia w liście przewozowym nazwy towaru oraz numeru pozycji (kodu), do której zaliczony jest dany towar.

RID - Regulamin dla międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych.

RPT - Regulamin przewozu przesyłek towarowych

WOT - Wykaz odległości taryfowych Wykaz odległości taryfowych PKP CARGO S.A.
WOT składa się z dwóch części, z których: Część l (WOT I) zawiera spis stacji towarowych i ładowni normalnotorowych, szerokotorowych i wąskotorowych oraz inne dane potrzebne do odprawy przesyłek towarowych. 
Część II (WOT II) zawiera odległości taryfowe dla przewozu przesyłek towarowych: od stacji normalnotorowych do najbliższych stacji węzłowych, między normalnotorowymi stacjami węzłowymi, między stacjami LHS - PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Sp. z o.o.